Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Tolyatti

Togliatti State University

 1. Egorova A. G.
 2. Elcov Valery Valentinovich
 3. Krasnopevcev Aleksandr Yuvenalyevich
 4. Krishtal Mikhail Mikhailovich
 5. Malyshev Vladimir Ilyich
 6. Prasolov Sergey Gennadyevich
 7. Shapovalov Vladimir Andreevich
 8. Sidorov Vladimir Petrovich
 9. Skripachev Aleksandr Viktorovich
 10. Vakhnina Vera Vasilyevna
 11. Vasilyev Andrey Vitalyevich
 12. Vikarchuk Anatoly Alekseevich
 13. Volkov Vyacheslav Evgenyevich

Total: 13
Address of Yuri P. Pokholkov