Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Samara Oblast

Samara State Aerospace University

 1. Bykov A. P.
 2. Chertkov G. V.
 3. Danilin Aleksandr Ivanovich
 4. Drovyannikov V. I.
 5. Ermakov Aleksandr Ivanovich
 6. Faleev Sergey Viktorinovich
 7. Grechnikov Fedor Vasilyevich
 8. Izzheurov E. A.
 9. Kucherov Aleksandr Stepanovich
 10. Logvinov A. N.
 11. Pronichev N. D.
 12. Samsonov Vladimir Nikolaevich
 13. Shakhmatov Evgeny Vladimirovich
 14. Soyfer Viktor Aleksandrovich

Total: 14
Address of Yuri P. Pokholkov