Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Naberezhnye Chelny

Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga region) Federal University

  1. Akhmetshin Almaz Kharisovich
  2. Akhsanov Marsel Miyassarovich
  3. Biktimirov Radik Lenarovich
  4. Bikulov Rinat Abdullaevich
  5. Ganiev Makhmut Maskhutovich
  6. Khabibullin Rifat Gabdulkhakovich
  7. Mavrin Gennady Vitalyevich
  8. Shibakov Vladimir Georgievich
  9. Smirnov Yury Nikolaevich
  10. Zagidullin Airat Jakubovich

Total: 10
Address of Yuri P. Pokholkov