Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Kirov Oblast

FSBI ôRosplazmaö

 1. Rylov Andrey Valentinovich

VyatkaáState University

 1. Chastikov Aleksandr Veniaminovich
 2. Fomin Sergey Valeryevich
 3. Fominykh Valery Vasilyevich
 4. Ivanceva Tatyana Genrikhovna
 5. Kozhin Vladimir Sergeevich
 6. Lisovskaya Olga Borisovna
 7. Lisovsky Vitaly Alekseevich
 8. Litvinec Sergey Gennadyevich
 9. Makarov Aleksandr Anatolyevich
 10. Pimenov Evgeny Vasilyevich
 11. Pugach Valentin Nikolaevich
 12. Slavyansky Vyacheslav Mikhailovich
 13. Smirnova Olga Germanovna
 14. Tomchuk Maksim Nikolaevich
 15. Ushakova Yulya Nikolaevna
 16. Vychegzhanin Andrey Vladislavovich

Total: 17
Address of Yuri P. Pokholkov