Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Republic Sakha

North-Eastern Federal University

 1. Ancupova Svetlana Gennadyevna
 2. Aprosimova Ekaterina Petrovna
 3. Arkhangelskaya Ekaterina Afanasyevna
 4. Buryanina Nadezhda Sergeevna
 5. Chemezov Egor Nikolaevich
 6. Fedorov Vyacheslav Nikolaevich
 7. Ivanov Viktor Naumovich
 8. Kolodeznikov Igor Innokentyevich
 9. Kopyrin Roman Romanovich
 10. Kornilov Terenty Afanasyevich
 11. Markov Valery Stepanovich
 12. Melcer Mikhail Leonidovich
 13. Melchinov Viktor Petrovich
 14. Mestnikov Aleksey Egorovich
 15. Petrov Andrey Nikolaevich
 16. Popov Vladimir Fedorovich
 17. Prokhorov Valery Afanasyevich
 18. Shubin Grigory Vladimirovich
 19. Syrovatsky Afanasy Afanasyevich
 20. Vikulov Mikhail Aleksandrovich
 21. Zarovnyaev Boris Nikolaevich
 22. Zhizhin Vladimir Ivanovich

Total: 22
Address of Yuri P. Pokholkov