Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Primorsky Krai

Far Eastern Federal University

 1. Borovik Anatoly Gavrilovich
 2. Fatkulin Anvir Amrulovich
 3. Golikov Sergey Yuryevich
 4. Gribinichenko Matvey Valeryevich
 5. Minaev Aleksandr Nikolaevich
 6. Okishev Vyacheslav Afanasyevich
 7. Petrosyants Viktor Vladimirovich
 8. Petukhov Valery Ivanovich
 9. Shkarina Tatyana Yuryevna
 10. Surov Oleg Eduardovich
 11. Turmov Gennady Petrovich
 12. Ursulika Ivan Fyodorovich
 13. Zautkin Valery Vasilyevich

JSC «Arsenyev Aviation Company «Progress» named after N.I. Sazykin»

 1. Koltovich Mikhail Vladimirovich

The Far Eastern State Technical Fisheries University

 1. Makarova Elena Vladimirovna
 2. Tkachenko Tatyana Ivanovna
 3. Valkov Vladimir Evgenyevich

Total: 17
Address of Yuri P. Pokholkov