Main / Central FD / Southern FD / List of members

List of members

Krasnodar Krai

Kuban State University of Technology

 1. Antoniadi Dmitry Georgievich
 2. Artemyev Vladimir Petrovich
 3. Atroschenko Valery Aleksandrovich
 4. Barkhatova Tatyana Viktorovna
 5. Berezhnoy Sergey Borisovich
 6. Chernykh Anatoly Iosifivich
 7. Gamanchenko Mikhail Anatolyevich
 8. Kalmanovich Svetlana Aleksandrovna
 9. Kramskoy Vladimir Petrovich
 10. Ksandopulo Svetlana Yuryevna
 11. Kudinov Pavel Ignatyevich
 12. Lobanov Vladimir Grigoryevich
 13. Maluka Ludmila Mikhailovna
 14. Moskvich Vadim Konstantinovich
 15. Shazzo Aslan Yusufovich
 16. Simankov Vladimir Sergeevich
 17. Yakovlev Nikolay Alekseevich

Total: 17
Address of Yuri P. Pokholkov