Main / Central FD / Far Eastern FD / List of members

List of members

Amur Oblast

Amur State University

 1. Khavina Natalya Viktorovna
 2. Volkov Sergey Petrovich

DalNIIMESH

 1. Panasyuk Aleksandr Nikolaevich

Far Eastern State Agrarian University

 1. Bashtavoy Aleksandr Gennadyevich
 2. Bumbar Ivan Vasilyevich
 3. Burmaga Andrey Vladimirovich
 4. Chubin Aleksey Nikolaevich
 5. Churilova Klavdya Semenovna
 6. Emelyyanov Aleksandr Mikhailovich
 7. Kandelya Mihail Vasilyevich
 8. Kislov Aleksandr Fedorovich
 9. Kurkov Yury Borisovich
 10. Lazarev Vadim Ivanovich
 11. Pakusina Antonina Pavlovna
 12. Prisyazhnaya Serafima Pavlovna
 13. Rakutko Sergey Anatolyevich
 14. Ryabchenko Viktor Nikolaevich
 15. Samuylo Viktor Vaclavovich
 16. Schitov Sergey Vasilyevich
 17. Sharvadze Roini Levanovich
 18. Shirokov Viktor Aleksandrovich
 19. Varaksin Sergey Viktorovich
 20. Voyakin Sergey Nikolaevich
 21. Yakimenko Andrey Vladimirovich
 22. Zhirnov Aleksandr Borisovich

JSC “AmurSoy”

 1. Pugachev Yury Aleksandrovich

JSC “Soy Technologies”

 1. Ivanov Sergey Anatolyevich

State Road Inspectorate Agency of Amur Oblast

 1. Zlobin Vladimir Ivanovich

Total: 28
Address of Yuri P. Pokholkov